Bình Thuận

Tủ sách mở Wikibooks

Bình Thuận là một tỉnh của Việt Nam.