Bình Thạnh

Tủ sách mở Wikibooks

Bình Thạnh là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.