Bình Tân

Tủ sách mở Wikibooks

Bình Tân là một quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.