Bình Dương

Tủ sách mở Wikibooks

Bình Dương là một tỉnh của Việt Nam.