Bình Định

Tủ sách mở Wikibooks

Bình Định là một tỉnh của Việt Nam.