Đồng Tháp

Tủ sách mở Wikibooks

Đồng Tháp là một tỉnh của Việt Nam.