Đông Hưng

Tủ sách mở Wikibooks

Đông Hưng là một huyện trực thuộc tỉnh Thái Bình.