Đóng góp như thế nào?

Tủ sách mở Wikibooks

Đây là những công việc bạn có thể làm: Tạo mới, Bổ sung hoặc Hiệu chỉnh.

Đối với việc Hiệu chỉnh rất dễ, nếu bạn thấy một thông tin nào đó đã lỗi thời cần được sửa, chỉ cần bấm vào nút "Sửa" và thay thế dữ liệu đó bằng dữ liệu mới do chính bạn cập nhật.

Đối với việc Bổ sung cũng rất dễ, nếu bạn thấy một thông tin nào đó chưa được đầy đủ hoặc bị trống, bạn có thể bấm vào nút "Sửa" và bổ sung dữ liệu.

Việc Tạo mới thì khó hơn 1 chút, nhưng về cơ bản là hãy quan sát xem các khoản mục tương tự được trình bày như thế nào, sau đó tạo ra một trang tương đương như vậy.