Danh mục địa lý là cái gì?

Tủ sách mở Wikibooks

Đúng như cái tên, cuốn sách này liệt kê các tên đối tượng, thực thể địa lý. Mỗi đối tượng địa lý đều có những đặc điểm, câu chuyện riêng, tuy nhiên việc trình bày những câu chuyện đó không phải mục đích của cuốn sách này. Chúng tôi sẽ chọn lọc ra những thông tin cơ bản nhất, tập hợp lại thành các dữ liệu có cấu trúc, ở dạng các số liệu, thông tin vô cùng ngắn gọn và súc tích, có ích cho việc mọi người lấy dữ liệu. Còn những thông tin chuyên sâu có thể tham khảo bài viết về đối tượng địa lý đó tại Wikipedia.