Bước tới nội dung

Cuốn sách về Phong Thủy/Phong thủy Ngũ hành

Tủ sách mở Wikibooks

Theo quan điểm của ngũ hành thì số của ngũ hành là số của Trời Đất gồm 2 bộ số cho 1 mệnh từ 1 – 10. Hai bộ số này tương ứng với 5 hành: Thủy – Hỏa – Mộc – Kim – Thổ. Tương ứng với đó là số và phương vị của ngũ hành từng mệnh là:

  • Thủy: Số 1, 6 - Phương Bắc.
  • Hỏa: Số 2, 7- Phương Nam
  • Mộc: Số 2, 8 - Phương Đông.
  • Kim: Số 4, 9 - Phương Tây.
  • Thổ: Số 5, 10 – Chính ở giữa.

Phong thủy Ngũ hành dựa vào các quy luật trên để cân bằng sự sinh – diệt giúp con người có thể thuận theo tự nhiên, cân bằng chúng để có thể phát triển và ứng dụng trong cuộc sống như:

  • Chọn hướng hợp tuổi mệnh;
  • Chọn màu hợp tuổi mệnh;
  • Chọn vật liệu hợp tuổi mệnh;
  • Chọn số hợp mệnh ngũ hành;
  • Kết hợp làm ăn giữa người với người cũng tuân theo quy luật này.