Cuốn sách về Phật giáo/Giáo lý

Tủ sách mở Wikibooks
Dharma Wheel.gif

Hệ thống giáo lý của Phật giáo không hướng đến sự sùng bái thần linh mà hướng đến nhận thức chân lý hay còn gọi là Giác ngộ. Chính sự nhận thức đúng đắn về con người và thế giới xung quanh sẽ giúp con người được Giải thoát ra khỏi bể khổ trầm luân


Xem them[sửa]