Bước tới nội dung

Sách tôn giáo/Do thái giáo/Quy định Do thái giáo

Tủ sách mở Wikibooks

13 nguyên tắc của đức tin[sửa]

 1. Thiên Chúa thực hữu.
 2. Thin Chúa là duy nhất và khác biệt với muôn vật.
 3. Thiên Chúa không có thân thể theo vật lý.
 4. Thiên Chúa là vĩnh cửu.
 5. Chỉ cầu nguyện với một mình Thiên Chúa mà thôi.
 6. Lời của các tiên tri là chân thật.
 7. Những lời tiên tri của Moses là chân thật và ông là tiên tri vĩ đại nhất trong số các tiên tri.
 8. Bộ Torah được ghi chép thành văn tự và bộ Torah khẩu truyền (về sau được chép lại thành bộ Talmud) đều do Thiên Chúa phán truyền cho Moses.
 9. Sẽ không có một bộ Torah nào khác hơn là bộ Torah truyền thống.
 10. Thiên Chúa biết hết các tâm tưởng và việc làm của loài người.
 11. Thiên Chúa sẽ thưởng người tốt và phạt người xấu.
 12. Đấng Messiah sẽ đến.
 13. Người chết sẽ được sống lại.