Cuốn sách về Ấn Độ giáo

Tủ sách mở Wikibooks

Hindu giáo có nhiều niềm tin cốt lõi và tồn tại trong nhiều giáo phái khác nhau. Ấn Độ giáo tồn tại chủ yếu ở Ấn Độ và Nepal, mặc dù nó là tôn giáo lớn thứ ba trên thế giới . Hindu giáo là một trong những tôn giáo có tổ chức được biết đến lâu đời nhất. Các sách kinh của nó được viết vào khoảng năm 1400 đến 1500 trước Công Nguyên. Nó cũng là một trong những tôn giáo đa dạng và phức tạp nhất, có hàng triệu vị thần khác nhau, trong đó, ba vị thần quan trọng nhất là Thần Brahma, Thần Vishnu va Thần Shiva . Hindu giáo tôn thờ và sung bái Thần linh . Hindu giáo Kinh sách Kinh veda thiêng liêng