Chủ đề:Truyền thông bằng văn bản

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
[làm tươi]

< Truyền thông

Truyền thông bằng văn bản
Các sách trong chủ đề này bàn về truyền thông bằng văn bản: việc chuyển thông tin dưới dạng văn bản qua việc sử dụng một tập hợp các ký hiệu hoặc biểu tượng (tức là hệ chữ viết).