Chủ đề:Truyền thông bằng hình

Tủ sách mở Wikibooks

< Truyền thông

Truyền thông bằng hình
Các sách trong chủ đề này bàn về truyền thông bằng hình: việc truyền ý tưởng và thông tin dưới các dạng có thể đọc hoặc xem thấy (phần lớn là các hình ảnh 2 chiều).