Chủ đề:Thú y

Tủ sách mở Wikibooks

< Khoa học sức khỏe

Thú y
Các sách trong chủ đề này bàn đến thú y: sự ứng dụng các phương pháp y học, chẩn đoán và trị liệu cho các vật nuôi trong nhà, các loài động vật nội địa, ngoại lai, hoang dã và động vật chăn nuôi. Thú y đặc biệt quan trọng đối với ngành chăn nuôi trong việc nghiên cứu các kỹ thuật chăn nuôi mới, bảo vệ sức khỏe bầy đàn và theo dõi sự lan truyền dịch bệnh.