Bước tới nội dung

Chủ đề:Tư tưởng chính trị

Tủ sách mở Wikibooks

< Chính trị

Tư tưởng chính trị
Các sách trong chủ đề này bàn về tư tưởng chính trị: tập hợp các quan niệm, nguyên tắc, học thuyết, biểu tượng của một phong trào xã hội, tổ chức, giai cấp hoặc một nhóm lớn; giải thích xã hội nên hoạt động như thế nào và đưa ra một kế hoạch về văn hóa và chính trị cho một trật tự xã hội nhất định. Một tư tưởng chính trị phần lớn liên quan đến việc làm thế nào để phân phối các quyền lực và mỗi quyền lực bị giới hạn như thế nào.