Chủ đề:Tâm lý học xã hội

Tủ sách mở Wikibooks

< Tâm lý học

Tâm lý học xã hội
Các sách trong chủ đề này bàn về tâm lý học xã hội: ngành khoa học nghiên cứu việc cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của con người bị tác động như thế nào bởi sự hiện diện (có thực hoặc tưởng tượng) của những người khác.