Chủ đề:Tâm lý học lâm sàng

Tủ sách mở Wikibooks

< Tâm lý học

Tâm lý học lâm sàng
Các sách trong chủ đề này bàn về tâm lý học lâm sàng: ngành khoa học ứng dụng tâm lý học vào việc hiểu, phòng ngừa và giải tỏa các tình trạng rối loạn tâm lý (lo lắng, buồn bã...).