Chủ đề:Tâm lý học bất thường

Tủ sách mở Wikibooks

< Tâm lý học

Tâm lý học bất thường
Các sách trong chủ đề này bàn về tâm lý học bất thường: ngành khoa học nghiên cứu các hành vi và trải nghiệm bất thường (như chứng loạn thần kinh chức năng, chứng rối loạn tâm thần, chậm phát triển trí tuệ) hoặc những trạng thái mà hiện nay chưa hiểu rõ (như giấc mơ và thôi miên), nhằm nắm bắt được và thay đổi các trạng thái hoạt động bất thường ấy. Các hoạt động tâm lý bất thường thường gắn với bệnh tâm thần. Nói chung, tâm lý học bất thường nghiên cứu những người không thể thích nghi và hoạt động hiệu quả trong nhiều loại tình huống.