Bước tới nội dung

Chủ đề:Tác phẩm văn học triết học hư cấu

Tủ sách mở Wikibooks

< Văn học

Tác phẩm văn học triết học hư cấu
Chủ đề này gồm những sách hướng dẫn tìm hiểu các tác phẩm văn học triết học hư cấu: một loại hình mà một phần lớn của tác phẩm được dành cho những cuộc thảo luận về các câu hỏi thường được nhắc đến trong tiết học, như chức năng và vai trò của xã hội, mục đích sống, luân lý, đạo đức, vai trò của nghệ thuật trong đời sống con người, và, vai trò của kinh nghiệm hoặc lý lẽ trong sự phát triển tri thức.