Bước tới nội dung

Chủ đề:Tác phẩm văn học không hư cấu

Tủ sách mở Wikibooks

< Văn học

Tác phẩm văn học không hư cấu
Chủ đề này gồm những sách hướng dẫn tìm hiểu các tác phẩm văn học không hư cấu: một loại hình mà những tường thuật hoặc miêu tả về chủ thể được trình bày đúng sự thật, hoặc tác giả tin chúng là đúng tại thời điểm viết ra. Các tác phẩm này gồm tự truyện, nhật ký, tiểu luận, bài báo .v.v...