Bước tới nội dung

Chủ đề:Tác phẩm văn học hài

Tủ sách mở Wikibooks

< Văn học

Tác phẩm văn học hài
Chủ đề này gồm những sách hướng dẫn tìm hiểu các tác phẩm văn học hài: một loại hình mà người viết cố gắng chọc cười đọc giả, thường một cách thâm thúy qua một câu chuyện được thêu dệt cẩn thận có kết cục không ai nghĩ tới.