Bước tới nội dung

Chủ đề:Tác phẩm văn học bi kịch

Tủ sách mở Wikibooks

< Văn học

Tác phẩm văn học bi kịch
Chủ đề này gồm những sách hướng dẫn tìm hiểu các tác phẩm văn học bi kịch: một loại hình mà ở đó nhân vận chính bị tha hóa hoặc nếu không thì phải chịu những sóng gió dồn dập, bị đẩy vào tình thế vô cùng bi đát, thê lương.