Bước tới nội dung

Chủ đề:SQL

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

SQL
Các sách trong chủ đề này bàn về SQL: một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.