Bước tới nội dung

Chủ đề:Sân khấu

Tủ sách mở Wikibooks

< Nghệ thuật trình diễn

Sân khấu

Các sách trong chủ đề này bàn về sân khấu: một nhánh của nghệ thuật trình diễn, trong đó con người thể hiện mình như một người khác và hành xử theo tình tiết của một câu chuyện.

Sân khấu khác với điện ảnh ở chỗ người nghệ sĩ thường thể hiện trực tiếp trước khán giả, trong một bối cảnh tương đối nhỏ; trong khi điện ảnh quay lại cảnh diễn xuất của diễn viên, trong một bối cảnh rộng lớn hơn.