Bước tới nội dung

Chủ đề:Sách tham khảo (toán)

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học

Sách tham khảo (toán)
Các sách trong chủ đề này là các tài liệu tham khảo toán học: cung cấp các bảng, công thức .v.v... nhằm để tham khảo, hỗ trợ cho việc tính toán, chứ không nhằm hướng dẫn học toán.