Bước tới nội dung

Chủ đề:Robot học

Tủ sách mở Wikibooks

< Kỹ thuật máy tính

Robot học
Các sách trong chủ đề này bàn về robot học: gành công nghệ liên quan đến thiết kế, tạo lập, điều hành, bố trí cơ cấu, sản xuất và ứng dụng của robot.