Chủ đề:Nghề nghiệp

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[làm tươi]

< Khác

Nghề nghiệp
Các sách trong chủ đề này bàn đến nghề nghiệp: các công việc được thực hiện bởi những người thợ lành nghề, có hiểu biết cả về lý thuyết lẫn thực hành trong lĩnh vực của mình. Những người này chưa phải là chuyên gia, nhưng họ có trình độ cao hơn người lao động chân tay thuần túy.