Bước tới nội dung

Chủ đề:Ngôn ngữ trực quan

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ

Ngôn ngữ trực quan
Các sách trong chủ đề này bàn đến ngôn ngữ trực quan: các loại ngôn ngữ không dùng lời nói mà dùng hình ảnh, cử chỉ, dấu hiệu .v.v... để giao tiếp.