Bước tới nội dung

Chủ đề:Ngôn ngữ nhân tạo

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ

Ngôn ngữ nhân tạo
Các sách trong chủ đề này bàn đến ngôn ngữ nhân tạo: loại ngôn ngữ mà hệ thống âm vị, ngữ pháp, và từ vựng do một người hoặc một nhóm người thiết kế ra, thay vì được phát triển một cách tự nhiên. Có rất nhiều lý do để tạo ra một ngôn ngữ nhân tạo: để giao tiếp dễ dàng hơn, để dùng trong tiểu thuyết/phim giả tưởng, để thử nghiệm về mặt ngôn ngữ học, hoặc để dùng trong ngôn ngữ máy tính.