Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình Python

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình Python

Các sách trong chủ đề này bàn về ngôn ngữ lập trình Python: là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Theo đánh giá của Eric S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình.

Python là một trong các ngôn ngữ lập trình thông dụng nhất hiện nay.