Bước tới nội dung

Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình Lisp

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình Lisp
Các sách trong chủ đề này bàn về Lisp: một họ các ngôn ngữ lập trình có lịch sử dài và cú pháp riêng biệt, hoàn hoàn đặt trong dấu ngoặc đơn. Lisp là ngôn ngữ lập trình bậc cao hướng đối tượng lâu đời thứ 2 (chỉ có Fortran mới lâu đời hơn) và vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Lisp ban đầu được tạo ra nhằm biểu diễn công thức toán cho các chương trình máy tính, và nhanh chóng trở thành ngôn ngữ được ưa chuộng trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Vì là một trong những ngôn ngữ lập trình đầu tiên, Lisp đi tiên phong trong rất nhiều khái niệm của khoa học máy tính.