Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình Java

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình Java
Các sách trong chủ đề này bàn về ngôn ngữ lập trình Java: một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, với cú pháp được vay mượn nhiều từ C & C++ nhưng đơn giản hơn và ít tính năng xử lý cấp thấp hơn. Các chương trình Java thường được biên dịch thành bytecode và có thể chạy trên bất kỳ máy ảo Java nào (JVM), không phụ thuộc vào kiến trúc máy tính.