Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình Fortran

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình Fortran

Các sách trong chủ đề này bàn về ngôn ngữ lập trình Fortran: một ngôn ngữ lập trình biên dịch, tĩnh, kiểu mệnh lệnh được phát triển từ thập niên 1950 và vẫn được dùng nhiều trong tính toán khoa học hay phương pháp số.

Fortran được dùng để viết phần mềm cho các siêu máy tính mạnh nhất thế giới.