Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình D

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình D
Các sách trong chủ đề này bàn về ngôn ngữ lập trình D: một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được thiết kế như một 'hậu C++' (tuy nhiên nó bị ảnh hưởng lớn từ ngôn ngữ này). D đã thiết kế lại một số tính năng của C++, và lấy một số từ Java, C# và Eiffel.