Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình C thăng

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình C thăng

Các sách trong chủ đề này bàn đến ngôn ngữ lập trình C#: ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft dựa trên nền .NET Framework. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

C# được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC.