Bước tới nội dung

Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình Ada

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình Ada
Các sách trong chủ đề này bàn đến ngôn ngữ lập trình Ada: xuất xứ từ Bộ quốc phòng Mỹ vào khoảng nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ 20. Ngôn ngữ này được đặt tên theo Ada Augusta nữ bá tước xứ Lovelace (1815 – 1852), nhà toán học với ý tưởng tiên phong coi phần cứng và phần mềm là hai mặt khác nhau. Ada được xây dựng từ Pascal và một số ngôn ngữ lập trình khác.