Chủ đề:Ngôn ngữ Assembly

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ Assembly
Các sách trong chủ đề này bàn đến ngôn ngữ Assembly: ngôn ngữ lập trình bậc thấp nhất mà con người có thể hiểu được. Mỗi ngôn ngữ Assembly được 'gắn liền' với một CPU nên đoạn mã viết bằng ngôn ngữ Assembly của CPU này sẽ không chạy trên CPU khác.