Bước tới nội dung

Chủ đề:Mã nguồn mở

Tủ sách mở Wikibooks

< [[Chủ đề:|]]

Mã nguồn mở
Các sách trong chủ đề này bàn đến mã nguồn mở: trào lưu thiết kế, phát triển và phân phối mã nguồn của phần mềm. Về các phần mềm mã nguồn mở, xin xem Chủ đề:Phần mềm nguồn mở.

[[Thể loại:]]