Chủ đề:Mã nguồn mở

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[làm tươi]

< Tin học

Mã nguồn mở
Các sách trong chủ đề này bàn đến mã nguồn mở: trào lưu thiết kế, phát triển và phân phối mã nguồn của phần mềm. Về các phần mềm mã nguồn mở, xin xem Chủ đề:Phần mềm nguồn mở.