Bước tới nội dung

Chủ đề:Luật sở hữu trí tuệ

Tủ sách mở Wikibooks

< Luật

Luật sở hữu trí tuệ
Các sách trong chủ đề này bàn về luật sở hữu trí tuệ: luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.