Bước tới nội dung

Chủ đề:Luật hiến pháp

Tủ sách mở Wikibooks

< Luật

Luật hiến pháp
Các sách trong chủ đề này bàn về luật hiến pháp: đạo luật cơ bản của các quốc gia. Luật hiến pháp đề cập đến mối quan hệ giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp, về nhân quyền và tự do của mỗi cá nhân trong quốc gia.