Chủ đề:Luật bồi thường ngoài hợp đồng

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
[làm tươi]

< Luật dân sự

Luật bồi thường ngoài hợp đồng

Các sách trong chủ đề này bàn về luật bồi thường ngoài hợp đồng: luật về những sai phạm dân sự, liên quan đến hành vi gây ra thiệt hại và không thể đo lường được theo một số tiêu chuẩn do xã hội đặt ra.

Những hành động để khiếu nại thiệt hại cá nhân hay thương tích cơ thể là trọng tâm của luật bồi thường ngoài hợp đồng.