Chủ đề:Lập trình Cocoa

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Lập trình Cocoa
Các sách trong chủ đề này bàn về Cocoa: một trong những IDE của Apple Inc. cho hệ điều hành Mac OS X. Người dùng có thể tạo các phần mềm dựa trên những công cụ được cung cấp bởi Apple. Cocoa tự động hóa rất nhiều phần của quá trình thiết kế phần mềm để phù hợp với hướng dẫn giao diện của Apple.