Bước tới nội dung

Chủ đề:Lập trình .NET

Tủ sách mở Wikibooks

< Ngôn ngữ lập trình

Lập trình .NET
Các sách trong chủ đề này bàn đến việc lập trình dựa trên .NET Framework: tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. .NET Framework làm cho việc lập trình ứng dụng trên Windows trở nên dễ dàng hơn, tuy nhiên với một hạn chế: chương trình viết trên .NET Framework sẽ không chạy được trên những hệ điều hành khác như Linux hoặc Mac.