Bước tới nội dung

Chủ đề:Kỹ thuật đảo ngược phần mềm

Tủ sách mở Wikibooks

< Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật đảo ngược phần mềm
Các sách trong chủ đề này bàn về kỹ thuật đảo ngược phần mềm: kỹ thuật tìm mã nguồn của một phần mềm từ bản thành phẩm (có thể là các executables) của nó, nhằm tìm hiểu nó hoạt động như thế nào, hoặc nhầm lấy cắp bí mật công nghệ...