Chủ đề:Giao thông vận tải

Tủ sách mở Wikibooks

< Khác

Giao thông vận tải
Các sách trong chủ đề này bàn đến giao thông vận tải: hành động di chuyển của người và vật từ nơi này đến nơi khác, và các phương tiện thực hiện điều này. Về kỹ thuật/công nghệ vận chuyển, xin xem chủ đề Kỹ thuật vận chuyển.