Chủ đề:Chương trình học quốc tế

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[làm tươi]
tạo thể loại

< Chương trình học chính khóa

Chương trình học quốc tế
Các sách trong chủ đề này bàn đến những chương trình học và các kỳ kiểm tra được tiến hành trên toàn thế giới, không giới hạn trong một quốc gia hoặc một vùng cụ thể nào.