Bước tới nội dung

Chủ đề:Công nghệ trong giáo dục

Tủ sách mở Wikibooks

< Giáo dục

Công nghệ trong giáo dục
Các sách trong chủ đề này bàn về công nghệ trong giáo dục: việc đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả giáo dục bằng cách tạo, sử dụng và quản lý các quy trình và nguồn lực công nghệ thích hợp, ví dụ như máy tính, máy chiếu, máy tính bảng, trò chơi vi tính...