Bước tới nội dung

Chủ đề:Ảo thuật

Tủ sách mở Wikibooks

< Nghệ thuật trình diễn

Ảo thuật
Các sách trong chủ đề này bàn về ảo thuật: loại hình nghệ thuật trình diễn những hiện tượng biến hoá kỳ lạ, được tạo ra bằng những kỹ xảo hoặc đạo cụ đặc biệt, gây ngạc nhiên cho khán giả. Đặc điểm chính của môn ảo thuật là tính phi lí, lạ thường.